adminuk@fibox.com


Fibox Enclosures : EX ENCLOSURES : FEX-PC-7

Order symbol
Product nbr
EAN
Dimensions (mm)
Description • Remarks
188 x 188 x 130
Enclosure, PC • Ex e II, EN 60079; IK 4J
188 x 188 x 180
Enclosure, PC • Ex e II, EN 60079; IK 4J
278 x 188 x 130
Enclosure, PC • Ex e II, EN 60079; IK 4J
278 x 188 x 180
Enclosure, PC • Ex e II, EN 60079; IK 4J
278 x 278 x 130
Enclosure, PC • Ex e II, EN 60079; IK 4J
278 x 278 x 180
Enclosure, PC • Ex e II, EN 60079; IK 4J
378 x 188 x 130
Enclosure, PC • Ex e II, EN 60079; IK 4J
378 x 188 x 180
Enclosure, PC • Ex e II, EN 60079; IK 4J
378 x 278 x 130
Enclosure, PC • Ex e II, EN 60079; IK 4J
378 x 278 x 180
Enclosure, PC • Ex e II, EN 60079; IK 4J
558 x 278 x 130
Enclosure, PC • Ex e II, EN 60079; IK 4J
558 x 378 x 180
Enclosure, PC • Ex e II, EN 60079; IK 4J
188 x 188 x 130
Enclosure, PC • Ex e II, EN 60079; IK 4J
188 x 188 x 180
Enclosure, PC • Ex e II, EN 60079; IK 4J
278 x 188 x 130
Enclosure, PC • Ex e II, EN 60079; IK 4J
278 x 188 x 180
Enclosure, PC • Ex e II, EN 60079; IK 4J
278 x 278 x 130
Enclosure, PC • Ex e II, EN 60079; IK 4J
278 x 278 x 180
Enclosure, PC • Ex e II, EN 60079; IK 4J
378 x 188 x 130
Enclosure, PC • Ex e II, EN 60079; IK 4J
378 x 188 x 180
Enclosure, PC • Ex e II, EN 60079; IK 4J
378 x 278 x 130
Enclosure, PC • Ex e II, EN 60079; IK 4J
378 x 278 x 180
Enclosure, PC • Ex e II, EN 60079; IK 4J
558 x 278 x 130
Enclosure, PC • Ex e II, EN 60079; IK 4J
558 x 378 x 180
Enclosure, PC • Ex e II, EN 60079; IK 4J
Accessories
158 x 158
Mounting plate, for enclosures: • 190x190x130, 190x190x180
238 x 158
Mounting plate, for enclosures: • 280x190x130, 280x190x180
338 x 158
Mounting plate, for enclosures: • 380x190x130, 380x190x180
238 x 238
Mounting plate, for enclosures: • 280x280x130, 280x280x180, 560x280x130
338 x 238
Mounting plate, for enclosures: • 380x280x130, 380x280x180, 380x280x230, 560x380x180
518 x 238
Mounting plate, for enclosures: • 560x280x130
518 x 338
Mounting plate, for enclosures: • 560x380x180
35 x 160
DIN-35 Mounting rail, for enclosures: • 190x190x130-380x190x180
35 x 235
DIN-35 Mounting rail, for enclosures: • 280x280x130-560x280x130
35 x 335
DIN-35 Mounting rail, for enclosures: • 380x190x130, 380x190x180, 380x280x130, 380x280x180, 380x280x230, 560x380x180,

Copyright
Legal Notice
FIBOX Make difficult easy